Reception to Honor Ambassador Clark T. Randt - LBSphoto